Glasvezel in Brainport Smart District maakt ambities mogelijk

Bericht: Glasvezel in Brainport Smart District maakt ambities mogelijk

De slimste wijk van de wereld vraagt natuurlijk om een robuuste en slimme digitale snelweg. Met de plaatsing van het eerste glasvezelknooppunt (PoP) in de Helmondse slimme wijk Brainport Smart District op donderdag 5 augustus is hiervoor het digitale fundament gelegd. Aangelegd door Glasvezel Helmond.

Brainport Smart District (BSD) in Helmond wordt een slimme woon- en werkwijk waar nieuwe technologieën worden toegepast en bewoners een centrale rol spelen in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Communicatie, data, informatie, kennis en het delen daarvan spelen daarin een belangrijke rol. Daarvoor is een hoogwaardige digitale infrastructuur nodig. Een infrastructuur die bovendien voorziet in borging van veiligheid en privacy en tevens de weg opent naar allerlei maatschappelijke diensten via de BrabantRing. De BrabantRing koppelt bestaande glasvezelnetwerken van verschillende aanbieders aan elkaar en maakt daarover een veilige, betrouwbare en betaalbare digitale dataverbinding tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Brabant mogelijk.

Onbegrensde digitale mogelijkheden
Glasvezel Helmond legt in heel Helmond glasvezel aan. Van het buitengebied, industrieterreinen, zakelijke locaties, woonwijken tot in het centrum en nu dus ook in BSD. Directeur Henri de Bekker: “De innovatieve ontwikkelingen in Brainport Smart District vragen om een robuuste digitale snelweg. Om die reden heeft Glasvezel Helmond BV het initiatief genomen om BSD te voorzien van glasvezel. Het is een open netwerk voor onbegrensde mogelijkheden in deze slimme wijk. De CASA woningen die nu in aanbouw zijn worden straks al aangesloten op glasvezel en dat geldt ook voor het kantoor van de Stichting BSD zelf. Dat is pas het begin. We willen behalve de snelweg ook diverse toegevoegde functies mogelijk maken. Dat doen we door ons netwerk aan te sluiten op de BrabantRing zodat allerlei maatschappelijke diensten beschikbaar worden. Snel, veilig en betrouwbaar. Denk aan ziekenhuisdiensten, zorg-op-afstand, openbaar wifi, adaptieve straatverlichting of huis- en wijkbeveiliging.”

Zeggenschap over data
Peter Portheine, directeur BSD: Binnen BSD is een hoogwaardige digitale infrastructuur nodig die het mogelijk maakt om innovatieve, data gedreven diensten aan bewoners te kunnen aanbieden.  Bewoners hebben daarbij zeggenschap over de data die verzameld wordt. Die zeggenschap is niet vanzelfsprekend. Daarnaast willen we dat bedrijven data gaan delen, met inachtneming van de privacy van bewoners,  om continu innovaties te bevorderen.  Ook dit is geen vanzelfsprekendheid en vereist een slimme digitale infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat nu nog nergens in Nederland en gaan we hier realiseren.  Glasvezel Helmond zet nu, samen met BSD, de eerste stap die het mogelijk maakt om deze ambities te verwezenlijken.

PoP
Het glasvezelknooppunt, ook wel PoP  (Point of Presence) genoemd is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvelkabels naar de woningen gaan. De PoP is geplaatst bij de rotonde Neervoortse Dreef / De Voort.

Op de foto: Peter Portheine, directeur BSD (links) en Perry van de Goorberg (mede-directeur Glasvezel Helmond) bij de nieuwe PoP .